Keysense arbeids- en conflictmediation


Zakelijk conflict? Waar mensen werken kunnen meningsverschillen of conflicten ontstaan. Emoties spelen vaak een grote rol, er is onvoldoende begrip en daardoor wordt er niet meer naar elkaar geluisterd. Pas wanneer de situatie escaleert en het vertrouwen verloren is zoeken de betrokkenen vaak noodgedwongen een advocaat. De uitspraak? Bindend en onbevredigend voor alle partijen, gepaard met veel kosten. Voorkom hoge kosten en schakel de hulp van een objectieve bemiddelaar. Alles wat er tijdens het proces besproken wordt is, en blijft binnenskamers, vertrouwelijkheid staat centraal.

keysense benen bij bank

keysense man aan tafel


Wat is mediation?

Bij een zakelijk conflict betekent mediation het zoeken van een gezamenlijke oplossing met de hulp van een neutrale bemiddelaar. De bemiddelaar (mediator) houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen. Het doel van mediation is dat de betrokken partijen uiteindelijk zelf de oplossing zoeken en aandragen. Dit leidt, logischerwijs, tot aanzienlijk lagere kosten dan bij een rechterlijke uitspraak. Het grootste voordeel van dit proces zit in het feit dat er creatievere oplossingen mogelijk zijn dan een bindende uitspraak van een rechter. Bovendien: er word gewerkt aan de onderlinge relatie en verstandhouding tussen de beide partijen. Een win-win situatie voor beide kampen.

Hoe werkt mediation?

Bij de interventie van een mediator is het doel om de communicatie tussen beide partijen weer op gang te brengen. Tijdens een voorgesprek wordt gekeken of er daadwerkelijk ruimte is voor mediation en of het conflict voldoet aan de mediation voorwaarden. Betrokkenen dienen dan ook akkoord te gaan met de inzet van een mediator. Daarnaast onderzoekt de mediator de individuele en gemeenschappelijke belangen en behoeftes en zullen er vervolgens enkele gesprekken plaatsvinden waarin de partijen zelf op zoek gaan naar een oplossing. De mediator speelt dan geen rol in het aandragen van de oplossing en blijft ten alle tijden neutraal: tijdens het proces bewaakt de mediator enkel het verloop van de gesprekken en faciliteert daarmee een uitkomst.


Wanneer wordt mediation toegepast?

Een conflict in het bedrijfsleven dient te voldoen aan enkele voorwaarden. Eigenlijk leent bijna ieder zakelijke conflict zich voor een mediation. Onderstaand worden er een aantal voorbeelden weergegeven;

  • Conflict tussen partner binnen een bedrijf;
  • Een kwestie tussen aannemer en opdrachtgever;
  • Een geschil tussen werknemer en werkgever.

De meeste conflicten op de werkvloer zijn te herleiden naar een aantal abstractere gebieden, namelijk;

  • Onenigheid over de verdeling van middelen (geld);
  • Sociaal-emotionele conflicten (gedrag en houding);
  • Machtsconflicten over posities (wie heeft het voor het zeggen).

Veel conflicten zijn een mix van diverse gebieden en het resulteert vaak, bij verdere escalatie, onder andere in arbeidsconflicten, tot ziekteverzuim of een daling in productieve prestaties.

keysense emoties

keysense open hand

De rol van de mediator

Het draait bij een mediator natuurlijk niet alleen om de neutraliteit en vertrouwelijkheid, maar ook om de inhoudelijke deskundigheid. Daardoor is van het belang de juiste kennis en vaardigheden in huis te hebben die een conflictsituatie kan herkennen en analyseren.

Een mediator dient dan ook de aangedragen oplossingen te controleren op haalbaarheid en of het überhaupt realistisch is. Er zijn immers creatievere oplossingen mogelijk dan in een juridisch proces. Dan maakt de inzet van een mediator populair, alleen dient er in de toekomst uiteraard geen nieuwe conflictsituaties te ontstaan.


Kenmerken mediation

Er bestaan verschillende soorten mediation en iedere soort heeft zo natuurlijk zijn eigen kenmerken en gebruiken. Maar een aantal punten staan altijd centraal:

Neutraal
De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook.

Vrijwillig
Betrokkenen doen altijd vrijwillig mee en geven akkoord (schriftelijk) op de inzet van mediation. Beide kampen zijn er op uit om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Vertrouwelijk
Alles dat binnen de mediation besproken wordt, is en blijft binnenskamers. Op deze wijze voelen de partijen zich vrij om vrijuit te spreken. Dit is cruciaal voor het bemiddelingsproces en de uitkomst ervan.

Vrijblijvend
Partijen kunnen zich pas aan de gemaakte afspraken houden op het moment dat er een getekende vaststellingsovereenkomst ligt. Tot die tijd zijn de gesprekken vrijblijvend en mondelinge afspraken niet aan de orde.


Personeel & bemiddeling

Voor een directeur, manager, personeelsconsulent of leidinggevende is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium een conflict te signaleren en om daar vervolgens op te anticiperen. Toch een ruzie op de werkvloer? Een mediator kan u tips en inzichten geven bij conflictbemiddeling en conflictmanagement tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen personeelsleden. Hij of zij predikt en faciliteert ‘open communicatie’ over gevoelens, irritaties en brengt betrokken collega’s bij elkaar. Lees meer over personeel en bemiddeling.

keysense man en vrouw uitzicht

keysense benen bij bank

Ziekteverzuimbemiddeling

Grip op uw ziekteverzuim? Het aantal conflict gerelateerde ziekmeldingen in Nederland ligt tussen de 80.000 en 100.000 per jaar (bron: Arboportaal). Dit is een behoorlijk aandeel en volgens de Arbo en FNV mag een conflict mag absoluut geen reden zijn tot het ziek melden.

Een Arbo-arts kan in deze gevallen ook het gebruik van mediation aan de betrokken partijen, in dit geval vaak de medewerker, opdragen. Lees meer over mediation en het tegengaan van ziekteverzuim.


Ontslag bij arbeidsconflict

Belangrijk! Laat u goed informeren over wat de rechten zijn tijdens een ontslagprocedure, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Dossiervorming is dan ook voor beide partijen het sleutelwoord en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is nooit zomaar. Een rechter beoordeeld ontslagverzoeken per 1 juli 2015 dan ook streng en in decimeerde maar liefst 90%(!) van de ontslaggevallen sinds de wetswijziging. Laat u uitgebreid inlichten in de nieuwe situatie bij ontslag en neem desgewenst contact op met één van onze mediators. Voor u als werkgever én als werknemer. Lees meer over het indienen van een ontslagverzoek.

keysense onderweg

keysense oude handen

Werknemer life coach

Nee, een life coach komt niet pas om de hoek kijken op het moment dat uw waardevolle werknemer zich ziek meldt. Iedereen heeft zijn of haar talenten en kwaliteiten in zich en toch komt het voor dat uw werknemer of werkneemster zich belemmert voelt in zijn of haar functie. De potentie en productiviteit kan voor het bedrijf hoger liggen en bovendien winstgevender. Een werknemer life coach is gespecialiseerd om werknemers te begeleiden in hun persoonlijke, zakelijke en privéleven. Kunt u zich eens voorstellen wat het voor u oplevert als uw personeel sterker in het leven staan? Lees meer over de werknemer life coach.

Bedrijfsmaatschappelijke werknemer

De bedrijfsmaatschappelijk werker van Keysense is er voor problemen die voortvloeien zowel uit de werksituatie als de privé-situatie. Persoonlijke gebeurtenissen kunnen grote invloed en impact hebben op het presteren. Een mediator van Keysense leert uw werknemers vaardigheden aan en reikt handvaten aan om ‘zelfstandig’ problemen en issues op te lossen. De mediator is in deze functie echt een vertrouwenspersoon en weet daardoor wat er speelt op de werkvloer. Iets wat de dag van vandaag niet meer uit het bedrijfsleven is weg te denken. Lees meer over de bedrijfsmaatschappelijke werker.

keysense man met bril


Hoe gaat het proces van de Keysense mediator?

Mediation verloopt via een aantal standaard processen. Het begint vaak met een oriënterend voorgesprek. Dit wordt ook wel de pre mediation genoemd en hierin wordt onder andere de mediation-strategie bepaald. Zodra alle betrokken partijen schriftelijk akkoord zijn met de hulp van een mediaton, organiseert de Keysense mediator een eerste bijeenkomst.


 Pre mediation
De inzet van mediation wordt niet altijd als vrijwillig ervaren. Er is vaak sprake van een disbalans in hiërarchie of functie. In het voorgesprek reikt de mediator een getekende geheimhoudingsverklaring uit om de vertrouwelijkheid van de uit te wisselen informatie te waarborgen. Dit geldt ook voor het geval als het niet tot een mediation-overeenkomst komt.

Dankzij pre mediation wordt niet alleen de gelegenheid gecreëerd om na te gaan of hij of zij met een mediator aan tafel wil, maar wordt het vooral mogelijk om de situatie nader te verkennen vanuit een andere invalshoek. De ervaring leert dat een voorgesprek een positieve werking heeft, ook in een latere fase, op het moment dat de betrokkenen voor het eerst met elkaar gezamenlijk het pre mediation gesprek aan gaan. Lees verder over pre mediation.


Werkwijze Keysense

Het proces van mediation bestaat uit een aantal vaste en strikte elementen als vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht. De mediation-stijl van Keysense laat zich omschrijven als betrokken, serieus en bovenal vertrouwend. Doel van de Keysense-mediator is om een ontspannen en ongedwongen sfeer te creëren, zodat beide partijen vrijuit durven te spreken. Daarnaast is het zaak voor Keysense-mediator om nieuwe conflicten in toekomst te voorkomen en proces van de gesprekken te bewaken. Alleen op deze manier is er een succesvolle oplossing van een conflict op termijn mogelijk. Lees meer over de werkwijze van Keysense.

keysense uitzicht

Starten met mediation?

Bespreek de mogelijkheid van mediation altijd eerst met een personeelsconsulent of bedrijfsarts en benader daarna pas de andere partij, of vraag een leidinggevende dit voor u te doen. Mediation kan niet eerder gestart worden voordat alle betrokkenen akkoord zijn met de interventie van een mediator. Het kan handig zijn om eerst te informeren of uw conflict voldoet aan de voorwaarden van mediation.


Waarom mediation via Keysense?

Heeft u een arbeidsgeschil of zakelijk conflict? Is er sprake van stagnatie in de zoektocht naar een oplossing? Voorkom verdere escalatie en breng de echte communicatie op gang. Door ervaring en opleiding draagt Keysense op een deskundige wijze bij aan het vinden van gezamenlijke en bevredigende oplossingen. Heeft u een zakelijk conflict? Klik hier voor het maken van een afspraak.